Malereien / Jahr 1998 / FOR MY GRANDMA V

FOR MY GRANDMA V

45 x 45 cm
Eitempera auf Leinwand